Add Code here. Add Code here.
Eksperci w badaniach wiroprądowych

Kontrola prądami wirowymi rur wymiennika ciepła

Wykonujemy regularne kontrole rur wymienników ciepła prądami wirowymi we wszystkiego rodzaju systemach takich jak skraplacze, reaktory, urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, chłodnice powietrza z wszelkiego rodzaju typowymi wymiarami rur, kształtami i materiałami, takie jak tytan, mosiądz, różne klasy miedzioniklów, stale nierdzewne, klasy-Duplex, itd.

Oferujemy specjalne kontrole prądami wirowymi rur z materiałów ferromagnetycznych. Wykonywane są one dwoma technologiami prądów wirowych, tj. PSEC i RFEC. PSEC - technologia częściowego nasycenia jest przydatna do wykrywania i oceny wad małych objętości takich jak korozja wżerowa. PSEC jest jedyną z metod indukcyjnych do kontroli rur żebrowanych w popularnych systemach chłodzenia powietrzem. Metoda ta jest bardzo dobra, aby wykrywać wady występujące od wewnątrz i na zewnątrz. Interpretacja sygnałów prądów wirowych jest trudna i operator musi posiadać dużo doświadczenia do wykonywania takich kontroli metodą PSEC.

Metoda Remote Field Eddy Current  jest częstym sposobem przeprowadzenia kontroli rur z materiałów ferromagnetycznych. RFEC jest bardzo dokładnym sposobem oceny ogólnej grubości ścianki i jej pocienienia wynikającej głównie z procesu erozji. Ma ona jednak swoje ograniczenia przy wykrywaniu drobnych wad.

Dzięki połączeniu obu tych technologii ec-works przeprowadza kontrolę na stalowych rurkach typu C. PSECT jest standardową metodą przy badaniu ferromagnetycznych rur i w przypadkach, gdy możemy spodziewać się dużych objętościowo i płaskich w kształcie wad. W takich przypadkach metoda RFEC jest dodatkowo wykorzystywana.

Jesteśmy w stanie wykonywać kontrole prądami wirowymi dzięki urządzeniu automatycznie interpretującemu powstający sygnał, który pomaga naszym operatorom w jego interpretacji. Dzięki temu zmniejszamy możliwość błędnej interpretacji sygnałów i prawdopodobieństwa utraty sygnału.

Aby zwiększyć czułość kontroli rury prądami wirowymi ec-works opracowało w tym celu kilka obracających się narzędzi. Na przykład, narzędzia do najczęściej sprawdzanych rur są na stanie w naszym magazynie. Sondy do wykrywania bardzo małych ubytków, takich jak erozja spowodowana parą a tworząca niedostrzegalne otwory w rurkach z tytanu w systemach skraplaczy zostały zaprojektowane i wyprodukowane w naszym laboratorium.