Add Code here. Add Code here.
Eksperci w badaniach wiroprądowych

Najnowsze osiągnięcia

Nowy magnetoindukcyjny system kontroli został opracowany przez ec-works ENIQ-qualified w celu sprawdzenia dużej liczby uszkodzonych zaworów austenitycznych (80mm do 530mm ID).

Oprócz klasycznych technologii kontroli, VT i PT, inny system NDT był pilnie potrzebny aby oddzielić małą korozję powierzchni od głębszych pęknięć spowodowanych korozją. Na podstawie integralnych obliczeń została określona maksymalna głębokość wady od 2mm do 3mm. Wszystkie wady i pęknięcia głębsze niż ten zakres muszą być wykryte. Kontrolowanymi obszarami są uszczelnienia powierzchni obudowy zaworu ciśnienia i uszczelnienia pokrycia.